MNenW MW1


 
Spelers:
Gerard Pasma
Henk Germeraad
Marten Pollema
Johannes Terpstra
Speelsters:
Janneke Althuis-Faber
Pietsje Pasma-Vroom
Fintsje Hibma
Tietie Vroom
Rinske Pollema
Teammanager:
Fintsje Hibma