Wat is de Vriendenclub van 25?
In 2011 is de Vriendenclub van 25 opgericht. Het is een sponsorprogramma voor (oud) leden en niet leden. Het geeft de mogelijkheid wat extra`s te doen voor onze korfbalvereniging Mei Nocht en Wille.

Voor wie is de Vriendenclub van 25?
De Club van 25 is een groep mensen die de korfbal vereniging een warm hart toedraagt en dit uit door jaarlijks een donatie te doen van € 25,-. Hiervoor komt uw naam op het sponsorbord te staan. Bij veldwedstrijden en andere activiteiten (en bij goed weer) staat dit bord buiten. Normaliter hangt het bord in dorpshuis De Kampioen.

Wat gaat er met de opbrengsten gebeuren?
De opbrengsten van de club van 25 komen ten goede aan korfbal vereniging Mei Nocht en Wille. Natuurlijk kunt u altijd ideeën aanleveren waar het geld van deze club aan besteed zou kunnen worden.

Vriend(inn)en
De volgende personen zijn vriend(in) van Mei Nocht en Wille:

 • Jantsje Huizinga
 • Johannes Terpstra
 • Toke Bijsterbosch
 • Familie Althuis
 • Familie Hibma
 • Klaas Hoekstra
 • Doeke Korporaal
 • Familie Algera
 • Johan en Froukje
 • Rinse van Beem
 • Bonne en Bonny
 • Familie Kuipers
 • Henk en Sonja
 • Lútzen Plantenga
 • Nellie Jouwersma
 • Jantsje Spoelstra
 • Fam. Roorda/Huizinga
 • Bert van der Veen
 • Jensma Akkerbouw Hijum
 • Henk Germeraad
 • Aeltsje Visbeek
 • Piet Westerhuis
 • Gerlof en Tryntsje
 • Daltoons
 • Solexclub “Altiid Wat!”
 • Sietske Meirink
 • Waling Hijma
 • Sietse Groenje
 • Piet Sinnema
 • Fam. Pasma
 • Ôns Gerrit
 • Janneke en Gatske
 • Otte & Tietie en de bern
 • Femke Bijma
 • André en Anneke
 • Dierenkliniek Cammingaburen
 • Maatschap Pollema

 

Ook vriend(in) worden van de Vriendenclub van 25?
Stuur dan een email naar Janneke Althuis.